C C C C A+ A A- X

Бланки и образци

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО на НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА МАТЕРИАЛНО И ГРАЖДАНСКО СЪСТОЯНИЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По чл.410 от ГПК

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ВЛОГ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦE

МОЛБА ЗА РЕАБИЛИТАЦИЯ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА МАЛОЛЕТНO ЛИЦE

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА БРАК ОТ НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦЕ

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА СДЕЛКИ С ИМОТИ, СОБСТВЕНОСТ НА НЕПЪЛНОЛЕТНО ЛИЦE

МОЛБА ЗА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ТЕГЛЕНЕ ОТ ВЛОГ НА МАЛОЛЕТНО ЛИЦE

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ ОТ СЪДЕБНО ЗАСЕДАНИЕ

МОЛБА ЗА ПОПРАВЯНЕ НА ОЧЕВИДНА ФАКТИЧЕСКА ГРЕШКА

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПИСМЕНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ДЕЛО

МОЛБА ЗА ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ДЪРЖАВНА ТАКСА

МОЛБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОБЩО НАКАЗАНИЕ

МОЛБА ЗА НАЗНАЧАВАНЕ НА ЕКСПЕРТИЗА

МОЛБА ЗА ПОПРАВКА ИЛИ ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРОТОКОЛ (2)

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА ПРЕКРАТЕН ГРАЖДАНСКИ БРАК

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЪЛ В СИЛА СЪДЕБЕН АКТ

МОЛБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОЦЕСУАЛНА ПРИНУДА

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ПРЕПИС

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (ГД)

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА СЪДЕБНО УДОСТОВЕРЕНИЕ (наказ. дело )

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ СЪДЕБЕН ДОКУМЕНТ

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ (ГД)

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ(наказ. дело )

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА КСЕРОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТИ ПО ДЕЛОТО

МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ НА СВИДЕТЕЛ ПРИ РЕЖИМ НА ДОВЕЖДАНЕ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ ЗАДРУГО ЛИЦЕ Образец 2

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ОРИГИНАЛ НА ДОКУМЕНТ ПО ГР. ДЕЛО

МОЛБА ЗА ВРЪЩАНЕ НА ГАРАНЦИЯ 

МОЛБА ЗА ДОПУСКАНЕ НА СВИДЕТЕЛ ЧРЕЗ ПРИЗОВАВАНЕ ОТ СЪДА

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАВЕРЕН ПРЕПИС ОТ ВЛЯЗЛО В СИЛА СЪДЕБНО РЕШЕНИЕ и ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ЛИСТ

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА СВИДЕТЕЛСТВО ЗА СЪДИМОСТ Образец 1

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКАЗ ОТ НАСЛЕДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ПРИЕМАНЕ НА НАСЛЕДСТВО

ЗАЯВЛЕНИЕ ЗА ИЗДАВАНЕ НА ЗАПОВЕД ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ По Чл.417 от ГПК

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ИМУЩЕСТВО на МАЛОЛЕТНО ЛИЦЕ

ВЪЗРАЖЕНИЕ

 

Полезни бланки в изпълнителното производство:

МОЛБА ПО ОБЕЗПЕЧИТЕЛНО ПРОИЗВОДСТВО ОБРАЗЕЦ 2

НАДДАВАТЕЛНО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА УЧАСТИЕ В ПУБЛИЧНА ПРОДАН –ЮРИДИЧЕСКО ЛИЦЕ ОБРАЗЕЦ 11

ПРИДРУЖИТЕЛНА МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ВНОСНА БЕЛЕЖКА ЗА ПЛАТЕНА ДЪРЖАВНА ТАКСА – ЗА ВЗИСКАТЕЛИ ОБРАЗЕЦ 8

МОЛБА ЗА ВНЕСЕНА СУМА ПО ДЪЛГА – ЗА ДЛЪЖНИЦИ ОБРАЗЕЦ 9

МОЛБА ЗА ДРУГО ИСКАНЕ ДО СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ

МОЛБА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ДОКАЗАТЕЛСТВА ПО ОБРАЗУВАНО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОБРАЗЕЦ 6

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОБРАЗЕЦ 2

МОЛБА ЗА ОБРАЗУВАНЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОБРАЗЕЦ 1

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА ФОТОКОПИЕ ОТ ДОКУМЕНТ ПО ИЗПЪЛНИТЕЛНО ДЕЛО ОБРАЗЕЦ 7A

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ, СЪГЛАСНО НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ ОТ ДЪРЖАВАТА НА ПРИСЪДЕНА ИЗДРЪЖКА ОБРАЗЕЦ 5

МОЛБА ЗА ИЗДАВАНЕ НА УДОСТОВЕРЕНИЕ ЗА НАЛИЧИЕ ИЛИ ЛИПСА НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИ ДЕЛА – ЗА ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА ОБРАЗЕЦ 3

ИНФОРМИРАНО СЪГЛАСИЕ ВЕЩИ ЛИЦА ЛИЧНИ ДАННИ

Този сайт използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на сайта.

Приемам Отказ Повече информация